Kerngetallen

We geven vanaf nu voor elke grafiek ook een aantal kerngetallen mee. Voor elke gebruiker die je aan je grafiek toevoegt, wordt ook het minimale, maximale en gemiddelde verbuik tijdens het getoonde tijdsinterval berekend. Vraag je bijvoorbeeld de jaargrafiek op in kWh/jaar dan geeft het gemiddelde verbuik (avg) je een goede indicatie van je gezinsverbruik tijdens het afgelopen jaar.