sensors gas and water

Mijn gasmeter werkt met een spiegeltje in de laatste "0", weet iemand welke sensor ik daar moet gebruiken?
Bij mijn water heb ik een ronddraaiendende metalen halve maan.....deze valt te detecteren met een proxiswitch.
Hallsensoren(magneetsensoren, zoals de A1314) werken bij mij dus niet...
Bijkomend probleem: op de flukso moeten deze gevoed worden via 3.3V en deze zijn moeilijk te vinden, heb ook liever geen zin om te beginnen knoeien met weerstanden enz...
Weet iemand of een NO contact zodat je de +- kortsluit op de flukso mag, anders zou ik een bestaande proxi op 24V een microrelais kunnen laten opkomen die de pulsen doorstuurd?

AttachmentSize
gasmeter-0.jpg330.38 KB
watermeter.jpg334.51 KB
PICT2823.JPG1.56 MB
PICT2822.JPG1.18 MB
PICT2820.JPG1.12 MB
PICT2825.JPG1.34 MB
on3ptz's picture

Kan je een foto posten van beide meters ?
als ook het merk / type

Je mag zonder problemen de input kortsluiten ....

on3ptz's picture

Voor je watermeter verkopen ze inderdaad optische sensoren, blijkbaar heeft een optische koppeling het voordeel dat er een alarm gegeven kan worden als het water verkeerd stroomt.

je zou eventueel een sensor bij de fabrikant kunnen bestellen.

Wat betreft de gasmeter , ze verkopen er inderdaad ook sensoren voor, maar je kan ook eens proberen of deze geen magnetische pulsen geeft. dmv een reed contactje onder de laatste digit van het telwerk te houden. (moet wel een gevoelig reed contact zijn), bij de meeste meters welke deze mogelijkheid hebben zit er onder het telwerk een inkeping.

laroyj's picture

Gezien hallsensors, magneetsensoren zijn werkten deze in mijn geval niet, dus....proxi's geplaatst op de meters, deze reageren op metaal...
Hiervoor sensor op halve maan van watermeter laten detecteren, bij de gasmeter heb ik wel een boutje in laatste telwerk moeten plaatsen, alles werkt perfect.
Ik heb wel een vrij dure maar zeer degelijke sturing gebouwd.
Deze bestaat uit een 24V DC voeding, sensoren die werken 10-30VDC, en solid state relais die ook op 24VDC werken. de uitgang van die solid state relais is gewoon een NO-contact die ik parallel op de puls ingangen 4 (gas)en 5(water) plaats.

bazzle's picture

sensors, gas and waterby laroyj on Thu, 05/07/2012 - 17:22My gas meter works with a mirror in the last "0", does anyone know which sensor I should use it? When my water, I have a revolving-dissipating metal crescent ..... this is to detect a proxiswitch. Hall sensors (magnetic sensors, such as the A1314) does not work for me ... Another problem: the flukso must be powered by 3.3V and are hard to find, I'd rather not want to start messing with resistors etc. .. Does anyone know if a NO contact so you + - shorting the flukso must, otherwise I would proximal to an existing 24V micro relays can show that the pulses coming forwards them? AttachmentSize meter-0.jpg330.38 KB watermeter.jpg334.51 KB PICT2823.JPG1.56 MB PICT2822.JPG1.18 MB PICT2820.JPG1.12 MB PICT2825.JPG1.34 MB Different data values ​​returned for sametime stamp>. on3ptz |
Fri, 06/07/2012 - 04:59Can you post a picture of the meters? as well as the make / model You can easily input short circuit .... on3ptz
Sun, 08/07/2012 - 07:13For they indeed sell your water meter optical sensors, apparently has an optical coupling has the advantage that an alarm can be wrong if the water flows. you would any one sensor can order from the manufacturer. Regarding the gas meter, they are indeed selling sensors, but you can also try this or no magnetic pulses shows. using a reed Place Ads in the last digit of the counter to keep. (Must be a sensitive reed contact), in which most meters have this capability, there is a notch below the counter. laroyj |
Thu, 12/07/2012 - 08:23Given hall sensors, magnetic sensors are not in my case it worked, so .... proximal's posted on the meters, they respond to metal ... This sensor crescent of water meter to detect the gas meter, I have a bolt in place to counter last, everything works perfectly. I have a fairly expensive but very solid control built. This consists of a 24V DC power supply, sensors that operate 10-30VDC, and solid state relays also work on 24VDC. the output of the solid state relay is just a NO contact I parallel to the pulse inputs 4 (gas) and 5 (water) instead.

Post new comment

Can you give more details of your setup please?
What parts did you use etc
Is it the blue/brown wires on the 1 and 2 inputs?

Thanks Bazzle

laroyj's picture

parts:

Supply 220VAC to 24VDC , i use 10A but 2A is enough: 100 euro
Solid state CROUZET GN84137850(5-30VDC)> 155 euro/pc
you can also use ABB CONTROL 1SNA645014R2700(24VDC)-> 15,66 euro/pc
Proximity Sensors IFM IFT240 or IFT 202-203-204-205: 2pcs --> +- 50,00 euro/pcs
you can also use hall sensors Allegro A3214ELHLT-T or A3212 and don't need the solid states, connecting directly to 3.3V from S port....2 pcs --> +- 4 euro/pcs
(I sell them if you need them)

Blue/brown wires from solid state are going directly to the +- inputs on port 4 and 5 (pulse input ports on Flukso), you can also use 24VDC micro-relay with NO contact.
You connect the - on blue wire from sensor, brown on the + and the black wire is the return signal wire who's sending the + back.
On the (solid state) relay you connect the - (A2), he black wire from the sensor(24VDC) on the +(A1) from de (solid state)relay.
On the sensorsettings menu in the Flukso you have the say what every puls is, 1 liter etc..

bazzle's picture

I think this information, parts list and a circuit diagram would be very useful to users.
Sadly I have used my 2 pulse inputs for Solar and Consumption already :(
Maybe I could purchase a 2nd Flukso one day or make a convertor from digital to add to the other inputs?

If Flukso came with 4 digital inputs it would be great (Bart?)

Bazzle