Wie kan er zijn gasmeter online al uitlezen

Wie onder ons kan zijn gas of water meter ook uitlezen en online zetten?
- werk je met een reedsensor ik heb dit al ondernomen zoals in een topic is beschreven echter zonder resultaat, de truck met kompas om te kijken of er een magnetischveld in de meter is werkt echter ook niet, maar mss zijn er hier wel gebruikers die werken met een optische sensor of ....?

icarus75's picture

See [1] for a forum thread discussing the pulse read-out of an Actaris G4. Could you tell us the type of gas meter you wish to capture pulses from?

[1]: https://www.flukso.net/content/actaris-g4-pulse.