Problemen oplossen

Dit deel lijst een reeks pagina’s van de locale configuratie-interface op die je zullen helpen om problemen tijdens een Fluksometer installatie op te lossen.

status

De statuspagina toont informatie op systeem en netwerk niveau. Beide secties zouden een OK status moeten aangeven in hun rechter bovenhoek. Indien dit niet het geval is dan zullen problemen met de tijdsinstelling en/of netwerkproblemen worden gerapporteerd.

_images/Screenshot_2018-01-26_14-38-31.png

test

De testpagina geeft meer detail weer over de operationele status van de Fluksometer. Deze pagina is een bijzonder handige tool bij het oplossen van netwerkproblemen. De reeks testen kan opnieuw worden gelopen door op de ‘run’ knop te drukken. Alle testen zouden OK moeten weergeven. Testen 8 tot 12 verifiëren of een firewall in het locale netwerk (indien aanwezig) een van de benodigde tcp/udp poorten blokkeert. Indien er ook maar een van de poorten wordt tegengehouden, raadpleeg dan je netwerk admin en overhandig hem de informatie van de testpagina.

_images/Screenshot_2018-01-29_15-34-52.png

teller

De tellerpagina toont een stel real-time metrieken voor elk van de stroomklempoorten. Irms uitlezingen blijken heel nuttig te zijn wanneer er twijfel is m.b.t. de installatie en configuratie van de stroomklemmen.

_images/Screenshot_2018-01-29_15-44-37.png

mqtt

De mqtt pagina abonneert zich op de sensor berichten die naar de interne MQTT broker worden verzonden. Ze zal deze berichten in anti-chronologische volgorde lijsten. Je kan op elk ogenblik de stoom aan berichten pauzeren om jezelf de tijd te geven de sensorwaarden te inspecteren.

_images/Screenshot_2018-01-29_15-45-26.png

syslog

De syslogpagina toont de inhoud van de syslog circulaire buffer in Linux. Deze zou handig kunnen zijn voor enkele probleemgevallen.

_images/Screenshot_2018-01-29_15-35-26.png