Kerngetallen

We geven vanaf nu voor elke grafiek ook een aantal kerngetallen mee. Voor elke gebruiker die je aan je grafiek toevoegt, wordt ook het minimale, maximale en gemiddelde verbuik tijdens het getoonde tijdsinterval berekend. Vraag je bijvoorbeeld de jaargrafiek op in kWh/jaar dan geeft het gemiddelde verbuik (avg) je een goede indicatie van je gezinsverbruik tijdens het afgelopen jaar.

Over watt, kilowattuur en euro's

Recent hebben we de mogelijkheid toegevoegd om de eenheid van je grafieken te veranderen. Je kan nu naast de standaard watt schaal je verbuik ook bekijken in kWh/jaar en euro/jaar. De kWh/jaar schaal geeft, hoe kan het ook anders, het aantal kilowattuur die zou verbruiken wanneer je je ogenblikkelijk verbuik gedurende een jaar zou aanhouden. Hierbij staat '1.4k' voor 1400 kWh/jaar. Voor de omzetting van je verbruik naar euro's hebben we aan 0.17eur/kWh gerekend. Deze houdt dus geen rekening met dag-en nachttarieven, abonnementskosten, de gratis electiciteit per gezinslid, e.d.m. Je dient deze informatie enkel als een goede benadering te beschouwen, niet als een exacte weespiegeling van de te verwachten factuur.

Je kan de drie eenheden gebruiken voor alle tijdschalen (uur, dag, week, maand en jaar). Toch zijn kWh/jaar en euro/jaar geschikter voor de langere tijdschalen (maand en jaar).

Happy metering!